Сайтът, който искате да посетите не се поддържа от нас.

Този сайт не се поддържа от нас

Всеки един уеб сайт, който изработваме е напълно мобилно съвместим, с изчистен дизайн и без грешки.  Ако сайтът се използва с рекламна цел или за презентиране на бизнес, в 95% от случаите не е нужно той да се поддържа, защото нито се вкарва нова информация, нито се правят каквито и да било промени по него. Както е бил поставен, така и се зарежда.

Има случаи обаче, когато  уеб сайтът изисква редовен мониторинг, както и ежеседмично добавяне на новини или продукти. В някои от тези случаи, собствениците предоставят поддръжката на служители във фирмата, които за първи път се сблъскват с този вид дейност или на друга фирма за поддръжка на сайтове, различна от нашата. Те от своя страна могат да въведат промени, които се различават от началната изработка, затова в такива случаи, вместо линк към сайта, ние препращаме потребителите на нашия сайт към тази информативна страница.

Този сайт не се поддържа от нас
5 (100%) 1 vote