office@webnime.com

On-page оптимизация

... или правилно структуриране на съдържанието на страницата

Какво представлява On-page оптимизацията?

On-page оптимизация, https://webnime.comOn-page оптимизацията представлява процес, който включва правилното структуриране на съдържанието на една страница. Под правилно структуриране се има предвид, съдържанието да съответства на заявките за търсене. За да постигнете целите си е нужно ключовите думи и фрази, които са важни за Вас, да присъстват на страницата на Вашия сайт.

Факторите, които се вземат под внимание от търсачките са много, като само част от тях са съдържанието и метаданните. Тези елементи са само част от цялостната картина и не са достатъчни за по-доброто класиране на конкурентните фрази.

Ето и процесът обобщено

  • Подбор на ключови думите и фразите, които да бъдат акцентно използвани на определени страници
  • Настройване на различни елементи от страницата, така че да присъстват ключовите фрази и производни

Съдържание на страниците

За търсачките не е проблем разпознаването на синонимни думи, както и различните форми на думите. Но не е достатъчно само неумело да "напъхате" многократно ключовата си дума в текста. Важно условие е така да бъде написано съдържанието на страницата, че да бъде интересно, привлекателно и полезно за потребителите. По този начин потребителите Ви ще споделят страниците на сайта Ви, а търсачките от своя страна ще отчитат интереса на потребителите към Вашето съдържание.

On-page оптимизация, https://webnime.com
Ние ще бъдем Ваш верен партньор по пътя към #1 страница на Google
On-Page

Елементи и употреба на ключови думи

Какво е важно за On-page оптимизацията:

  • Заглавие на страница (Page title)
  • Мета описание (Meta description)
  • URL адрес
  • H1 – H6 тагове
  • Основна част на текста (Body part)
  • Изображения

Присъствието на ключови думи на дадена страница помага за по-доброто ѝ класиране, но има и специфични фактори, които важат за определени елементи.

Защо Ви е нужен SEO специалист?

Защото той има опит в областта на оптимизацията и следи всички нови изисквания и правила на Google. Така е и в нашия екип. Ние ще изградим съдържанието по начин, който е насочен към Вашата целева група.

Очакваме Ви!

TOP