office@webnime.com

ИНФОГРАФИКИ

Ви предоставя още една възможност – изготвянето на инфографики.

Какво представляват инфографиките?

Най-общо казано те са средство за визуално представяне на конкретна информация с помощта на диаграми, схеми, снимки, тримерни модели, анимации и др.

Инфографиката се използва за илюстриране на различни концепции, процеси, етапи от процес, събития, механизми, бизнес информация и какво ли още не.

Използвайки символно представяне и поднасяне на конкретни обработени данни посредством инфографики, различните специалисти – математици, физици, химици, статистици, компютърни технолози и т.н. разработват и предоставят крайния систематизиран, с информативен характер, графичен вариант, който е по-полезен и по-лесно усвоим от аудиторията.

Поради своята компактност, ефективност, опростен вид и лесно асимилиране на изобразената информация инфографиките са сред най-продаваните и търсени при нас услуги.

Предвид обема информация, от който се нуждаем и източниците, посредством които можем да утолим жаждата си, смеем да твърдим, че на този етап от нашата еволюция е непосилна задача за нашите мозъци да попиват всичко, което виждат и чуват – а това не е и нужно.

Инфографиките набират висока скорост като предпочитани уеб услуги за нашите клиенти. А както можете да видите и сами, тези уеб услуги не са никак малко: графичен дизайн, част от който са самите инфографики, уеб дизайн, SEO оптимизация ( SEO консултации, SEO одит, Link Building ), цялостна поддръжка и др.).

Инфографики, https://webnime.com/

Инфографиките позволяват

с помощта на визуализацията и визуалната памет да получим, обработим и съхраним видяното за по-кратък или по-продължителен период от време. Преимуществото им е, че информацията предварително е била събрана, опазена, обработена, впоследствие систематизирана и предоставена в обобщен вид на обществото. Често пъти се случва именно тези инфографики да се използват наготово от ученици, студенти, доценти, професори, бизнесмени и др. в техните доклади, лични анализи, трудове и разработки. Особено когато сведенията са актуални, доказани и наскоро извлечени, те стават предпочитани и незаменими.

Специалистите от Webnime сме готови да се заемем и с Вашите инфографики, които ще бъдат изготвени на базата на информация, която ние сами сме извлекли или която Вие сте ни дали наготово. Не забравяйте, че те са сред ключовите компоненти, които могат да бъдат SEO оптимизирани, а оттам и Вие да бъдете изстреляни на челни позиции в търсачките.

Човек запаметява 90% от видяното и само 20% от прочетеното. Ако желаете да повишите търсенето и клиентите си, използвайте в своята работа колкото се може повече инфографики, придружени с умерено количество текст. По този начин ще успеете не само да ги впечатлите и въвлечете във Вашата дейност, но и наистина ще им помогнете да научат нещо ново, запечатвайки го за дълго в съзнанието си.

Инфографиките улесняват и нас, и Вас при извършване на служебните си задължения. Ако сте сред онези потребители, които искат да спестят от времето си и да избегнат прочита на тонове текстове, можете да се обърнете към нас за помощ – ние ще го направим вместо Вас и ще Ви изготвим инфографики, които са в пъти по-лесни за запомняне и усвояване.

Нашият екип Ви предоставя

изработването на следните видове инфографики:

  • Визуализирана статия – това е онагледяване на дълги текстови пасажи, които се препоръчва да са обединени от голямо и внушително заглавие и да се публикуват в социалните медии.
  • Визуализация на факти – с помощта на подходящ дизайн – класически или нестандартен – се изобразяват графики на факти и данни в една обща картинка.
  • Инфографика „” или „Срещу“ – използват се с цел противопоставянето на две и/-ли повече противоположни едно на друго неща, за да могат по-ярко да бъдат откроени различията помежду им.
  • Илюстриране на данни – обемно количество данни + графики + числа = впечатляващи и лесни за разбиране изображения.
  • Хронологично представяне на данни – илюстрация на проследяване развитието на даден процес или явление от конкретна точка в миналото до наши дни.
TOP