office@webnime.com

МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ (SMM)

Ще Ви помогнем да популяризирате бизнеса си чрез социалните медии

Маркетинг в социалните мрежи, https://webnime.com/

Основната цел на т.нар. Маркетинг в социалните мрежи (Social Media Marketing) е да насочи хората към Вашия сайт или блог. По този начин се създава естествен диалог между Вас и Вашите клиенти. Благодарение на нашите услуги Вие ще увеличите популярността на бранда си. Уверяваме Ви, че ние знаем как най-правилно да се възползваме от социалните мрежи, така че те успешно да работят за Вас и да насочват потребители към Вашия сайт.

Социалният маркетинг е известен още като Оптимизация за социални мрежи (SMO). С тяхна помощ Вие можете да рекламирате бизнеса си, да създадете адекватна обратна връзка и да предлагате различни продукти и услуги на крайния потребител. Цялата тази информация може да се разпростира изключително бързо във всички социални мрежи особено ако е ценна, привлекателна и/-ли интересна на потребителите. Такъв вид маркетинг се нарича още Viral marketing или „Вирусен маркетинг“.

Има няколко доста популярни социални мрежи в България, които разполагат с голям брой потребители – Facebook, G+, Twitter, LinkedIn и т.н. Всеки от тях дава възможност да отворите бизнес профили и да рекламирате себе си или Вашата марка. Успехът зависи от това каква точно е маркетинговата Ви стратегия, колко сте активни, общувате ли директно с хората или не. Ние сме се научили да ценим бизнеса на нашите клиенти, затова взимаме под внимание всеки един малък детайл. Ние се опитваме да изградим добър маркетинг в социалните мрежи, който да бъде рентабилен за Вас и приятен за клиентите Ви.

Какво включва нашият маркетинг в социалните мрежи?

  • Анализ на Вашия бранд и избор на социални мрежи;
  • Анализ на уеб сайта или блога Ви;
  • Анализ на конкуренцията Ви;
  • Маркетингова стратегия за правилното интегриране на Вашия бранд в социалните медии;
  • Създаване на социални профили;
  • Софтуерни инструменти за оптимизация в социалните мрежи;
  • Доказани практики за бъдещо развитие на марката и комуникации с потребителите.

Първо, заемаме се добре да изучим Вашата дейност, целите на Вашия бизнес, към какви клиенти или потребители се стремите и всички останали важни факти. Може да се окаже, че не всички социални мрежи са подходящи за Вашия бранд.

Нужно е да направим и обстоен анализ на съдържанието на сайта Ви – дали информацията в него е пълна, полезна, насочена, добре структурирана и т.н. При нужда ще Ви дадем насоки какво трябва да се измени или допълни.

КонкуренциятаЗа социалните мрежи е важна

За повече информация се свържете с нас на посочените форми за контакт в сайта.

Ние анализираме конкуренцията с цел да предложим повече на потребителите, отколкото им предлагат бизнесмените, опериращи в сферата, в която сте активни и Вие. Подробният анализ е полезен за Вас и Вашия бизнес.

След всички тези анализи създаваме маркетингова стратегия и започваме да я изпълняваме стриктно и постепенно. Всяко начало започва с отваряне на социални профили и нагласяване на различните настройки.

За по-добра реализация на маркетинга интегрираме и специални софтуерни решения, които помагат профилите Ви да се оптимизират по-лесно. Оттам нататък всичко е идеи, тактики и оползотворяване на възможностите.

Колко струва маркетинг в социалните мрежи от WebniMe?

Нямаме точна фиксирана цена, тъй като тя зависи най-вече от спецификите на дейността, с която се занимавате, обема от информация и нуждите на бизнеса. Ние обаче сме доста гъвкави и винаги можем да се договорим, влизайки в рамките на бюджета Ви.

За повече информация се свържете с нас или ни посетете на място в някой от офисите ни.

Винаги успешни

Винаги толерантни

Винаги до Вас

TOP